Generalistische Basis GGZ-Zorg betreft kortdurende psychologische hulp in de eerste lijn. Het gaat daarbij om psychische klachten die zich nog niet eerder hebben voorgedaan, korter dan zes maanden bestaan en zich niet in combinatie met andere fysieke of psychische klachten voordoen. De officiële naam is Generalistische Basis GGZ (GBGGZ).

Generalistische BasisGGZ-behandelingen van cliënten met depressieve stoornissen, angststoornissen, somatoforme stoornissen worden vergoed uit het basispakket. De huisarts kan u hiervoor verwijzen. Een paar polissen vergoeden niet alles – zie onderaan deze pagina + controleer uw polis.

Met de meeste zorgverzekeraars heb ik hiervoor een contract gesloten, wat betekent dat ik rechtstreeks bij hen declareer.

Onverzekerde Zorg: Relatie-, werk-, rouw-, identiteits- en aanpassingsproblemen komen voor eigen rekening, tenzij ze onderdeel uitmaken van bijvoorbeeld depressie, angst, etc. Het tarief voor een “ozp niet-basispakketzorg” is 85 euro per consult. Bij een netto-gezinsinkomen beneden de 2000 euro per maand krijgt u reductie tot een minimum van 45 euro.

No Show: Afspraken die niet 24 uur tevoren afgezegd, worden bij u in rekening gebracht voor een tarief van 40 euro.

Contracten heb ik met de volgende zorgverzekeraars:

  • De Friesland Zorgverzekeraar (3358),
  • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen (3311) (inclusief Prolife), Interpolis (3313), OZF (3314), FBTO (3351), Avéro Achmea (3329), IAK (8971), Aevitae (8958),
  • CZ (9664); omvat CZ, Delta Lloyd groep en OHRA,
  • VGZ: Univé, Zekur, Zorgzaam verzekerd (0101), SZVK (0212), VGZ, Bewuzt, MVJP, (7095), IZA (3334), IZZ (9015), UMC (0736), Aevitae (8956),
  • ONVZ , PNOzorg, VvAA (3343), Zorg en Zekerheid (7085), ENO Salland, Holland Zorg, Energiek, SallandZorgDirect  (3547),
  • DSW (7029), Stad Holland (7037), inTwente Zorgverzekeraar (3344), ASR (0403), De Amersfoortse (9018), Ditzo (3336), Aevitae (3328).

Let wel: CZ vergoedt 1 x GBGGZ per jaar.

De Friesland Zorgverzekeraar Zelf bewust Polis vergoedt de behandeling van eetstoornissen door vrijgevestigden niet.

Tarieven vastgesteld door de NZa voor 2019: Er zijn 4 zorgzwaarteproducten en daarvoor geldt een maximumtarief.
€    507,62 Zorgzwaarte Kort (gemiddeld 300 minuten)
€    864,92 Zorgzwaarte Middel (gemiddeld 500 minuten)
€ 1.356,25 Zorgzwaarte Intensief (gemiddeld 750 minuten)
€ 1.251,70 Zorgzwaarte Chronisch (gemiddeld 750 minuten per jaar)

Een onvolledig behandeltraject (max. 120 min) kent het maximum tarief van € 207,19

Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers / onverzekerd product is maximaal 95 euro (ong. 90% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de gb-ggz (105,25).

Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten, hanteer ik in mijn praktijk 90% van de bovengenoemde maximumtarieven voor de gb-ggz.