Wanneer u al vaker tegen dezelfde problemen bent opgelopen, uw problemen al langere tijd bestaan en een rode lijn in uw leven zijn, kan een meer specialistische behandeling geïndiceerd zijn. Het gaat hierbij om meer complexe en langduriger problematiek.

Gespecialiseerde GGZ,  oftewel psychotherapie bij cliënten met stemmingsstoornissen, angststoornissen, somatoforme stoornissen, persoonlijkheidsproblematiek wordt volledig vergoed uit het basispakket. De huisarts kan u hiervoor verwijzen.
Met bijna alle zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten, wat betekent dat ik deze psychotherapie rechtstreeks bij hen declareer. Met Menzis heb ik geen contract afgesloten, wat betekent de kosten voor uw eigen rekening komen.

Onverzekerde Zorg: Relatie-, werk-, rouw-, identiteit- en aanpassingsproblemen komen voor eigen rekening, tenzij ze onderdeel uitmaken van een bredere problematiek.
Het tarief van een consult “ozp niet-basispakketzorg” is 90 euro per consult. Bij een netto-gezinsinkomen beneden de 2000 euro per maand krijgt u reductie tot een minimum van 45 euro.

Behandeling van eetstoornissen door vrijgevestigden is niet verzekerd voor verzekerden met een Zelf Bewust polis bij De Friesland Zorgverzekeraar. Bij VGZ wordt behandeling van eetstoornissen en van verslaving door vrijgevestigden niet vergoed.

No Show: Afspraken die niet 24 uur tevoren zijn afgezegd, worden bij u in rekening gebracht voor een tarief van 40 euro.

Contracten psychotherapie heb ik met de volgende zorgverzekeraars:

  • De Friesland Zorgverzekeraar (3358),
  • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen (3311) (inclusief Prolife), Interpolis (3313), OZF (3314), FBTO (3351), Avéro Achmea (3329), IAK (8971), Aevitae (8958),
  • CZ (9664); omvat CZ, Delta Lloyd groep en OHRA,
  • VGZ: Univé, Zekur, Zorgzaam verzekerd (0101), SZVK (0212), VGZ, Bewuzt, MVJP, (7095), IZA (3334), IZZ (9015), UMC (0736), Aevitae (8956), 
  • ONVZ , PNOzorg, VvAA (3343), Zorg en Zekerheid (7085), ENO Salland, Holland Zorg, Energiek, SallandZorgDirect  (7032),
  • DSW (7029), Stad Holland (7037), inTwente Zorgverzekeraar (3344), ASR (0403), De Amersfoortse (9018), Ditzo (3336), Aevitae (3328).

Behandeling van eetstoornissen door vrijgevestigden is niet verzekerd voor verzekerden met een Zelf Bewust polis bij De Friesland Zorgverzekeraar. Bij VGZ wordt behandeling van eetstoornissen en van verslaving door vrijgevestigden niet vergoed.

Let wel: VGZ Goede Keuze (natura selectief), Bewuzt Basis (natura selectief), Univé Zorg Select Polis (natura selectief), IZA GezondSamenPolis Natura (natura selectief), Cares Natura Selectief (Besured) bieden selectieve / afwijkende vergoedingsmogelijkheden. Kijk naar uw polis!

Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers / onverzekerd product is 90% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven van de G-GGZ.

Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 90% van door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de G-GGZ.

Dit zijn de tarieven voor de g-ggz in 2019