Om een vergoeding van uw Zorgverzekering te krijgen, heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. Dat is geregeld in de Zorgverzekeringswet. Het wettelijk verplichte eigen risico is voor 2022 vastgesteldop € 385. Daarnaast kunt u nog een vrijwillig eigen risico hebben; ook dit wordt eerst verrekend voordat u de zorg vergoed krijgt.

De duur van een consult bepaalt het tarief, waarbij wordt uitgegaan van de tijd die voor u in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde, wordt van de geplande tijd uitgegaan. De tarieven gaan in stappen van bijvoorbeeld 35  minuten en meer, 45 minuten en meer, 60 minuten en meer, etc.

Het tarief wordt dus gedeclareerd op de geplande gesprekstijdtijd. Het tarief omvat ook alle tijd rondom het consult, zoals voorbereiding, verslaglegging, het schrijven van de indicatiestelling en huisartsenbrief, intervisie en toetsing, etc.

De NzA heeft de normtarieven bepaalt voor hulpverlening door de klinisch psycholoog. Zorgverzekeraars vergoeden doorgaans niet het normtarief, maar een percentage daarvan. Wij declareren rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar, wanneer ik een contract met hen heb. Heb ik geen contract met uw zorgverzekraar, dan kunt bij een andere praktijk terecht, of u betaalt een eigen bijdrage per consult (dat kan ik u telefonisch uitleggen).

De meest voorkomende tijdsduren van afpraken en hun tarieven zijn:

Duur 5 – 15 minuten:  voor behandelafspraken (telefonisch dan vaak)  30 tot 35 euro

Duur 15-30 minuten: voor behandelafspraken (telefonisch dan vaak)  54 tot 63 euro

Duur 30-45 minuten: voor behandelafspraken 93 tot 107 euro

Duur 45-60 minuten: voor behandelafspraken 132 tot 152 euro              voor intakes en diagnostiek  158 tot 180 euro

Duur 60-75 minuten: voor behandelafspraken 156 tot 179 euro              voor intakes en diagnostiek  179 tot 205 euro

Duur 75-90 minuten: voor behandelafspraken 192 tot 221 euro               voor intakes en diagnostiek 218 tot 250 euro

Etc. Een volledig overzicht is op internet te vinden.

Voor onverzekerde zorg die niet vanuit de Zorgverzekeringswet vergoed wordt, heeft de NzA  een maximumtarief bepaalt van 117,33 per 60 minuten, die bij u zelf in rekening gebracht wordt (en die u dus niet kunt indienen om vergoed te worden).