Drs. Erna Jansen, psycholoog-psychotherapeute
Praktijk voor psychotherapie / gespecialiseerde ggz-hulp en basis ggz-hulp voor volwassenen en jong volwassenen.

Maandag en dinsdag: Medisch Centrum Trynwalden, Frisiastate 1, 9062 GX Oenkerk
Donderdag en vrijdag: Huisartsenpraktijk Aldlan, Zevenblad 3. 8935 RK Leeuwarden

Telefoon 06 30896918

Gezien de huidige ontwikkelingen en adviezen mbt het coronavirus, ben ik niet op de praktijk aanwezig. Met bestaande contacten doe ik nu telefonische consulten vanuit huis, in principe op het tijdstip dat we de afspraak gepland hadden.

U kunt zich uitsluitend telefonisch aanmelden. 
Telefonisch spreekuur tussen 13.00 – 13.30 uur, behalve op woensdag.

Mailen kan naar ejansen@psycholoog-leeuwarden.nl

De wachttijd tot een eerste afspraak is te lang geworden. Ik neem nu geen nieuwe aanmeldingen meer aan (update  9-10-2020). Ik hanteer geen tweede wachttijd voor behandeling, onze afspraken lopen doorgaans gewoon door. De wachttijd is zowel voor de GBGGZ als de GGGZ. Er wordt geen onderscheid gemaakt qua aard van de problematiek en ook niet tussen verschillende zorgverzekeraars.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake gestart wordt. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieder en zorgverzekeraar zijn overeengekomen ( de zgn. treeknormen).